RiverFlower

Krönikor från ett annat hörn av hjärnan

Borde vi ta till oss mer metaforer och aforismer i våra liv?

Kategori: Allmänt

Fantasy is hardly an escape from reality. It´s a way of understanding it (Fantasy är knappast en flykt från verkligheten. Det är ett sätt att förstå den) citat myntat av författaren Lloyd Alexander.
I just genren fantasy förekommer en del metaforer, en stilfigur som går ut på att byta ut ett begrepp till ett annat som liknar det ursprungliga. En enklare förklaring är att man sätter ett liknande ord på en känsla eller uppfattning så att mottagaren som läser eller lyssnar kan föreställa sig bilden av den framför sig
Aforismen är kort och konsist, liksom förklaringen på den som man hittar på nätet. Den förklaras bäst med att demonstrera just en aforism.
T.e.x en känd sådan skriven av Sören Kierkegaard: "Det bästa beviset för tillvarons bedrövlighet är det som man kan hämta genom att betrakta dess härlighet"
Aforismen ser vi dock mer utav i våra liv i form av bilder med ett budskap som kan vara just ett citat från kända författare och skrifter eller raka humoristiska visdomsord som båda rullas upp på våra Facebookflöden
Varför metaforen inte har någon större plats i det vardagliga livet som aforismen är för att vi måste själva utmana det tänkande och den begreppsbildning vi redan har lärt oss tidigare för att kunna förstå den.
Det här är min bild av metafor och aforism, den kanske inte är 100 procent riktig men mer om dessa två kan man hitta på nätet för eget sökande och bilda en egen uppfattning om dem